ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง แมสเซ็นเจอร์ (Messenger)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.เพศชาย อายุ 20-50ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4.มีใบขับขี่ และมีรถจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง 

5.ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในงาน 

6.มีบุคคลค้ำประกัน 

 

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน 

1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

4. สำเนาใบขับขี่รถจักรยารยนต์ 1 ใบ

5. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

 

เงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ

1. เงินเดือนตั้งแต่ 11,000 บาทขึ้นไป

2. ประกันสังคม

3. ประกันอุบัติเหตุ

4. ชุดฟอร์มบริษัท

5. เบี้ยขยัน (ขึ้นอยู่ผลการปฏิบัติงาน)

 

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

บริษัทพาวเวอร์แมสเซ็นเจอร์ จำกัด

โทร. 02-689-0569 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม