บริษัท พาวเวอร์แมสเซ็นเจอร์ จำกัด

          Outsource ที่ดี เราดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท ที่ให้บริการลูกค้าจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท ในด้านการรับ-ส่งเอกสาร เก็บเช็ค รับเช็ควางบิล ส่งพัสดุภัณฑ์ ยื่นแบบชำระภาษี คัดหนังสือรับรอง-งบการเงิน ชำระค่าสาธารญูปโภค ส่งงานเร่งด่วนทุกชนิด และเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ โดยจัดส่งพนักงาน แมสเซ็นเจอร์  ประจำบริษัทต่างๆ ในอัตราค่าบริการที่ท่านประทับใจ
 

          บริษัท พาวเวอร์แมสเซ็นเจอร์ จำกัด เรามีบุคลากรหรือพนักงาน ที่มีความซื่อสัตย์ มี service mind  สามารถรู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลา และมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถด้านรับส่งเอกสาร ที่พร้อมให้บริการท่าน โดยเรามุ่งมั่นเน้นงานบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ใส่ใจในคุณภาพการทำงาน และราคากันเอง เราพร้อมที่จะให้บริการท่านในด้านการจัดส่งโดยมุ่งเน้นถือเอาความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ซึ่งมีพนักงานที่มีคุณภาพไว้คอยบริการท่าน ตามรูปแบบและงานที่ท่านมอบหมาย ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรืองานที่มอบหมายต่างๆ จะส่งถึงที่ ทันเวลา เพราะเราได้คัดเลือกบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ มีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทของเราตั้งอยู่ในกลางเมือง ถนนพระราม 3 ซึ่งทางบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าย่านสีลม สาทร สุขุมวิท ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเส้นทางต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับ ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความมั่นใจ และประทับใจในการบริการของเรา

 

ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับบริการรับ-ส่งเอกสาร

      - เรามีพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ที่ชำนาญการด้านเส้นทาง ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ และทำงานให้เสร็จลุล่วงทันต่อเวลาและความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้า

      - เรามีพนักงานบริการ ที่มีประสบการณ์ด้านงานรับส่งเอกสารไว้คอยให้บริการท่านในราคายุติธรรม สามารถเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

      - ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายจำนวน 5%

      - ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัส เบี้ยขยัน หรือสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท เช่น ค่าประกันสังคม ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าชุดฟอร์ม ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

      - เมื่อเกิดเหตุคับขัน ท่านหรือพนักงานของเราสามารถแจ้งกลับบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งพนักงานแทน เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ ของบริษัทของท่านให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

      - ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา ว่าจ้าง และสัมภาษณ์พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัทอีกต่อไป

      - ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

      - ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ หรือมีเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้

      - บริษัทฯ มี พนักงาน คอยให้การบริการและคำปรึกษาในด้านบริการซึ่งทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

      - บริษัทฯ รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินครั้งละ 2,000บาท ต่อหนึ่งความเสียหาย

      - ท่านสามารถตัดปัญหาในกรณีที่พนักงานของท่านประสบอุบัติเหตุ ถ้าพนักงานของท่านได้รับอุบัติเหตุ ท่านจะถูกเรียกร้องค่าเสียหาย เสียค่ารักษา พยาบาล และค่าประกันต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ในปีต่อไป

        ท่านสามารถตัดปัญหาเหล่านี้ได้โดยท่านเรียกใช้บริการของเรา เราจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนทั้งหมด

 

 

 

                                                                                           บริษัท พาวเวอร์แมสเซ็นเจอร์ จำกัด

                                                                หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่าน

                                                             บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้ 

                                                                          ติดต่อเรา : 02-689-0569, 098-964-5159  


 

 

   นึกถึง แมสเซ็นเจอร์  นึกถึงเรา …. บริษัท พาวเวอร์แมสเซ็นเจอร์ จำกัด  ถนนพระราม 3 

                เราเน้นงานบริการจริงใจ และรวดเร็ว ในราคายุติธรรม